. . . NZA.sk . . .
RACKETLON.info = st.tenis + badminton + squash + tenis RACKETLON = st.tenis + badminton + squash + tenis     úžasné mesto - naše...     CHANTALLcup.NZA.sk = badminton pre všetkých Čerešňová11.NZA.sk = st.tenis + badminton + tenis
Optimalizované pre rozlíšenie obrazovky 1024x768 a pre strednú(a menšiu) veľkosť písma textu

        
        
                
        
        


     AKTUÁLNE  aktualizované :  28. 10. 2022 - 21:00 (pridané: info o Majstr. okresu NZA 2022 = PROPOZÍCIE)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  23. 12. 2021 - 05:30 (pridané: BADMINTON party 2021 = nedeľa 26. 12.)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  06. 11. 2021 - 17:00 (pridané: info o Majstr. kraja NRA 2021 = PRIHLÁSENÍ)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  06. 11. 2021 - 02:00 (pridané: info o Majstr. kraja NRA 2021 = PRIHLÁSENÍ)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  31. 10. 2021 - 17:30 (pridané: info o Majstr. kraja NRA 2021 + PLAGÁT + PROPOZÍCIE)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  11. 10. 2021 - 23:15 (pridané: info o Majstr. okresu NZA 2021 = VÝSLEDKY + FOTO)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  09. 10. 2021 - 22:45 (pridané: info o Majstr. okresu NZA 2021 = PRIHLÁSENÍ)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  08. 10. 2021 - 23:30 (pridané: info o Majstr. okresu NZA 2021 = PRIHLÁSENÍ)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  06. 10. 2021 - 02:30 (pridané: info o Majstr. okresu NZA 2021 = PROPOZÍCIE)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  05. 10. 2021 - 05:00 (pridané: info o Majstr. okresu NZA 2021 = PLAGÁT)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  01. 10. 2019 - 17:00 (pridané: info o Majstrovstvách kraja NRA 2019)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  21. 09. 2019 - 18:00 (pridané: info o Majstrovstvách okresu NZA 2019)
     AKTUÁLNE  aktualizované :  01. 09. 2005 - 18. 06. 2019 (archív aktualizácií)
     KALENDÁR  aktualizovaný :  25. 12. 2012 - 02:35 (pridaný: oficiálny badminton kalendár sezóny 2012 / 2013)
     TRÉNINGY  aktualizované :  28. 04. 2023 - 19:15 (pridané: od 1. mája 2023 štvrtky 19:00-21:00. . .)
     HISTÓRIA  aktualizovaná :  01. 02. 2012 - 00:15 (pridané: A team - ako pokračovateľ 1.klubu okresu NZA)
     AKO ZAČAŤ  aktualizované :  31. 01. 2012 - 22:45 (pridané: najnovší pohyb na ihrisku . . .)

     

      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2022
      bez  obmedzenia  veku,
      bez  obmedzenia  výkonnosti,
      pre všetkých s trvalým bydliskom, alebo miestom zamestnania  v okrese NZA
      AVŠAK hráčky a hráči nesmú byť registrovaní v Slovenskom zväze bedmintonu (SZBe)
      a teda hráčky a hráči s aktuálne platnou registráciou v SZBe nemôžuu hrať. . .

      nedeľa  30. 10. 2022 (15:00-18:00)
      šh Čerešňová ul.č.11,  NZA  ( 4  ihriská )


      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE (.doc) )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE (.pdf) )

      BADMINTON  party  2021
      bez  obmedzenia  veku,
      bez  obmedzenia  výkonnosti,
      AVŠAK hráčky a hráči nesmú byť registrovaní v Slovenskom zväze bedmintonu (SZBe)
      a teda hráčky a hráči s aktuálne platnou registráciou v SZBe nemôžuu prísť. . .

      nedeľa  26. 12. 2021
      ŠC BAS Komárňanská cesta č.3,  NZA


      ( bližšie  info )     BADMINTON party 2021

      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      kraja  Nitra  2021
      bez  obmedzenia  veku,
      bez  obmedzenia  výkonnosti,
      pre všetkých s trvalým bydliskom, alebo miestom zamestnania  v kraji NRA
      AVŠAK hráčky a hráči nesmú byť registrovaní v Slovenskom zväze bedmintonu (SZBe)
      a teda hráčky a hráči s aktuálne platnou registráciou v SZBe nemôžuu hrať. . .

      nedeľa  7. 11. 2021
      šh Čerešňová ul.č.11,  NZA  ( 4  ihriská )


      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE (.doc) )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE (.png) )


     Majstrovstvá kraja Nitra  2021      PRIEBEŽNÝ   ZOZNAM
      PRIHLÁSENÝCH   OSÔB
      k  6. 11. 17:00  :

      ( poradie podľa rebríčka, potom podľa pravdepodobnosti účasti )


      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      1. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky) Hendikep 6 bodov, 1.m.v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      2. MAKAIOVÁ Timea (Nové Zámky) Hendikep 11 bodov, 2.m.v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      3. BARČIAK Ladislav (Nové Zámky) Hendikep 4 body, 6.m.v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      4. GORILÁK Ladislav (Nové Zámky) Hendikep 3 body, 8.m.v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      5. PÁLINKÁS Pavol (Nové Zámky) Hendikep 4 body, 9.m.v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      6. BÓNA Boris (Nové Zámky) Hendikep 4 body, 15.m.v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


      OD  MOŽNO ÁNO   AŽ PO  ASI NIE  :
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      7. PÓŠOVÁ Linda (Nové Zámky) Hendikep 14 bodov, 20.m.v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      8. PÁLINKÁS Dominik (Nové Zámky) Hendikep 7 bodov, 17.m.v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      9. DUŠA Filip (Nové Zámky), 48.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      10. BORGULA Juraj (Kameničná) Hendikep 3 body, 4.m.v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      11. GORILÁK František (Nové Zámky) Hendikep 3 body, 7.m.v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      12. BÓLYOVÁ Lucia (Nové Zámky) Hendikep 11 bodov, už nie je v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      13. BOHUMELOVÁ Barbora (Nové Zámky) Hendikep 8 bodov, už nie je v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      14. HEGEDŰS Adam st. (Nové Zámky) Hendikep 3 body, 5.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      15. BROĎÁNI Martin (Nové Zámky) Hendikep 7 bodov, 18.m.v rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


      NEMôŽU   HRAŤ  :
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      1. SLAMENKA Tomáš (Nové Zámky), 3.m.v okr.rebríčku (zranené koleno)
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      2. MADARÁSZ Peter (Nové Zámky), 12.m.v rebríčku (je mimo SR)
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      3. KORPÁŠOVÁ Lea (Velké Lovce), 23.m.v rebríčku (je mimo SR)
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      4. TUNGLI Pavol (Štúrovo) Hendikep 4 body, nie je v rebríčku (je mimo SR)
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   :

       

     

      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2021
      bez  obmedzenia  veku,
      bez  obmedzenia  výkonnosti,
      pre všetkých s trvalým bydliskom, alebo miestom zamestnania  v okrese NZA
      AVŠAK hráčky a hráči nesmú byť registrovaní v Slovenskom zväze bedmintonu (SZBe)
      a teda hráčky a hráči s aktuálne platnou registráciou v SZBe nemôžuu hrať. . .

      nedeľa  10. 10. 2021
      šh Čerešňová ul.č.11,  NZA  ( 4  ihriská )


      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE (.doc) )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE (.png) )


     Majstrovstvá okresu Nové Zámky 2021


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   :

       

           PRIEBEŽNÝ   ZOZNAM
      PRIHLÁSENÝCH   OSÔB
      k  9. 10. 22:30  :

      ( poradie podľa rebríčka, potom podľa pravdepodobnosti účasti )


      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      1. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky) Hendikep 6 bodov, 1.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      2. HEGEDŰS Adam st. (Nové Zámky) Hendikep 3 body, 3.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      3. MAKAIOVÁ Timea (A team, Nové Zámky) Hendikep 11 bodov, 4.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      4. GORILÁK Ladislav (Nové Zámky) Hendikep 3 body, 5.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      5. PÁLINKÁS Pavol (Nové Zámky) Hendikep 4 body, 8.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      6. BÓNA Boris (Nové Zámky) Hendikep 4 body, 11.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      7. PÁLINKÁS Dominik (Nové Zámky) Hendikep 7 bodov, 12.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      8. PÁLINKÁSOVÁ Lara (Nové Zámky) Hendikep 13 bodov, 14.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      9. ZAJÍČEK Jozef (Nové Zámky) Hendikep 1 bod, 20.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      10. MADARÁSZ Peter (Nové Zámky), 27.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      11. ZLATOHLAVÝ František (Nové Zámky) Hendikep 3 body, 28.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      12. BÓLYOVÁ Lucia (Nové Zámky) Hendikep 11 bodov, už nie je v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


      OD  MOŽNO ÁNO   AŽ PO  ASI NIE  :
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      13. PÓŠOVÁ Linda (Nové Zámky) Hendikep 14 bodov, nie je v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      14. BARČIAK Ladislav (Nové Zámky) Hendikep 4 body, 18.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      15. BROĎÁNI Martin (Nové Zámky) Hendikep 7 bodov, 13.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      16. MARENČÁK František (Nové Zámky), 15.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      17. KURUC Dušan (Nové Zámky), 10.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      18. KRUTÁ Lucia (Nové Zámky) Hendikep 10 bodov, 26.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      19. GORILÁK František (Nové Zámky) Hendikep 3 body, 6.m.v okr.rebríčku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


      NEMôŽU   HRAŤ  :
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      1. SLAMENKA Tomáš (Nové Zámky), 2.m.v okr.rebríčku (zranené koleno)
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      2. ŠVAJDA Marek (Nové Zámky), 7.m.v okr.rebríčku (zranený v dolnej časti tela)
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      3. MISKÓ Peter (Nové Zámky), 16.m.v okr.rebríčku (po chorobe)
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      4. KORPÁŠOVÁ Lea (Velké Lovce), už nie je v okr.rebríčku (musí ísť na PCR test)
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      5. HANGALOVÁ Eliška (Šurany), nie je v okr.rebríčku (je v práci)
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      6. TUNGLI Pavol (Štúrovo) Hendikep 4 body, nie je v okr.rebríčku (ide do nočnej)
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      kraja  Nitra  2019
      bez  obmedzenia  veku,
      bez  obmedzenia  výkonnosti,
      pre všetkých s trvalým bydliskom, alebo miestom zamestnania  v kraji NRA
      AVŠAK hráčky a hráči nesmú byť registrovaní v Slovenskom zväze bedmintonu (SZBe)
      a teda hráčky a hráči s aktuálne platnou registráciou v SZBe nemôžuu hrať. . .

      nedeľa  6. 10. 2019
      šh Čerešňová ul.č.11,  NZA  ( 4  ihriská )


      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE (.doc) )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE (.png) )


      ( bližšie  info  =  REBRÍČEK (.doc) )

      ( bližšie  info  =  REBRÍČEK (.png) )


     Majstrovstvá kraja Nitra 2019


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   :
      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2019
      bez  obmedzenia  veku,
      bez  obmedzenia  výkonnosti,
      pre všetkých s trvalým bydliskom, alebo miestom zamestnania  v okrese NZA
      AVŠAK hráčky a hráči nesmú byť registrovaní v Slovenskom zväze bedmintonu (SZBe)
      a teda hráčky a hráči s aktuálne platnou registráciou v SZBe nemôžuu hrať. . .

      nedeľa  22. 9. 2019
      šh Čerešňová ul.č.11,  NZA  ( 4  ihriská )


      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE (.doc) )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE (.png) )


      ( bližšie  info  =  REBRÍČEK (.doc) )

      ( bližšie  info  =  REBRÍČEK (.png) )


     Majstrovstvá okresu Nové Zámky 2019


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   :
      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2019
      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      kraja  Nitra  2019
      v mládežníckych kategóriách :
      žiačky ZŠ,   žiaci ZŠ,   žiačky SŠ,   žiaci SŠ
      AVŠAK žiačky a žiaci Základných a ani Stredných škôl nesmú byť registrovaní (v Slovenskom zväze bedmintonu)
      štvrtok  20. 6. 2019,  okres NZA
      piatok  21. 6. 2019,  kraj Nitra
      šh Gymnázia na Podzámskej ul.č.30,  NZA  ( 4  ihriská )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE )


     žiacke Majstrovstvá okresu Nové Zámky 2019 a kraja Nitra 2019


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   žiačky a žiaci ZŠ :


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   žiačky a žiaci SŠ :      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      kraja  Nitra  2018
      bez vekového obmedzenia
      a bez obmedzenia výkonnosti (je tu aj "B" kategória pre neregistrovaných),
      pre všetkých s trvalým bydliskom  v kraji NRA
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl kraja nemusia mať trvalé bydlisko v kraji Nitra, pokiaľ patria do "B" kategórie,
      alebo sú zaregistrovaní za klub v kraji Nitra, pokiaľ patria do "A" kategórie

      nedeľa  3. 6. 2018,  14:00 - 18:00
      šh ZŠ Konkolyho,  Konkolyho námestie č.2,    H U R B A N O V O    ( 4  ihriská )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE )


     Majstrovstvá kraja Nitra 20178
      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2018
      bez  obmedzenia  veku,
      bez  obmedzenia  výkonnosti  (aj "B" kategória pre neregistrovaných),
      pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl okresu nemusia mať trvalé bydlisko v okrese Nové Zámky, pokiaľ patria do "B" kategórie,
      alebo sú zaregistrovaní za klub v okrese Nové Zámky, pokiaľ patria do "A" kategórie

      nedeľa  13. 5. 2018
      šh Čerešňová ul.č.11,  NZA  ( 4  ihriská )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE )


     Majstrovstvá okresu Nové Zámky 2018


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   :      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2018
      v mládežníckych kategóriách
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl okresu nemusia mať trvalé bydlisko v okrese Nové Zámky, pokiaľ patria do "B" kategórie,
      alebo sú zaregistrovaní za klub v okrese Nové Zámky, pokiaľ patria do "A" kategórie

      piatok  6. 4. 2018,  U13+U15
      piatok  13. 4. 2018,  U17+U19+U21
      šh Gymnázia na Podzámskej ul.č.30,  NZA  ( 4  ihriská )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE )


     mládežn.Majstrovstvá okresu Nové Zámky 2018


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   žiactva (U13 + U15) :


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   dorastu (U17 + U19 + U21) :      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      kraja  Nitra  2017
      bez vekového obmedzenia
      a bez obmedzenia výkonnosti (je tu aj "B" kategória pre neregistrovaných),
      pre všetkých s trvalým bydliskom  v kraji NRA
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl kraja nemusia mať trvalé bydlisko v kraji Nitra, pokiaľ patria do "B" kategórie,
      alebo sú zaregistrovaní za klub v kraji Nitra, pokiaľ patria do "A" kategórie

      nedeľa  25. 6. 2017,  15:00 - 18:00
      šh Čerešňová ul.č.11,  NZA  ( 4  ihriská )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE )


     Majstrovstvá kraja Nitra 2017
      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2017
      v mládežníckych kategóriách
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl okresu nemusia mať trvalé bydlisko v okrese Nové Zámky, pokiaľ patria do "B" kategórie,
      alebo sú zaregistrovaní za klub v okrese Nové Zámky, pokiaľ patria do "A" kategórie

      piatok  31. 3. 2017,  U11+13+15
      piatok  7. 4. 2017,  U17+U19
      šh Gymnázia na Podzámskej ul.č.30,  NZA  ( 4  ihriská )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE )


     mládežn.Majstrovstvá okresu Nové Zámky 2017


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   žiactva (U11 + U13 + U15) :


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   dorastu (U17 + U19) :      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2014
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl okresu nemusia mať trvalé bydlisko v okrese Nové Zámky, pokiaľ patria do "B" kategórie
      nedeľa  9. 3. 2014
      šh SOŠs na Nittrianskej ceste č.61,  NZA  ( 4  ihriská )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE )


      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2014
      v mládežníckych kategóriách
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl okresu nemusia mať trvalé bydlisko v okrese Nové Zámky, pokiaľ patria do "B" kategórie
      piatok  28. 2. 2014,  U11+13+15
      piatok  7. 3. 2014,  U17+U19
      šh Gymnázia na Podzámskej ul.č.30,  NZA  ( 6  ihrísk )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE )


     mládežn.Majstrovstvá kraja Nitra 2013


      F O T O (tu bude deň-dva po majstrovstvách...) :

      MAJSTRI okresu NZA 2014 v dvojhre U11:  ...... .......... (.... ...) + ...... .......... (.... ...)
      MAJSTRI okresu NZA 2014 v dvojhre U11 (neregistrovaných):  ...... .......... (.... ...) + ...... .......... (.... ...)

      MAJSTRI okresu NZA 2014 v dvojhre U13:  ...... .......... (.... ...) + ...... .......... (.... ...)
      MAJSTRI okresu NZA 2014 v dvojhre U13 (neregistrovaných):  ...... .......... (.... ...) + ...... .......... (.... ...)

      MAJSTRI okresu NZA 2014 v dvojhre U15:  ...... .......... (.... ...) + ...... .......... (.... ...)
      MAJSTRI okresu NZA 2014 v dvojhre U15 (neregistrovaných):  ...... .......... (.... ...) + ...... .......... (.... ...)

      MAJSTRI okresu NZA 2014 v dvojhre U17:  ...... .......... (.... ...) + ...... .......... (.... ...)
      MAJSTRI okresu NZA 2014 v dvojhre U17 (neregistrovaných):  ...... .......... (.... ...) + ...... .......... (.... ...)

      MAJSTRI okresu NZA 2014 v dvojhre U19:  ...... .......... (.... ...) + ...... .......... (.... ...)
      MAJSTRI okresu NZA 2014 v dvojhre U19 (neregistrovaných):  ...... .......... (.... ...) + ...... .......... (.... ...)

      ( VŠETKY  KONEČNÉ  VÝSLEDKY  tu budú v deň majstrovstiev )

      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      kraja  Nitra  2013
      v mládežníckych kategóriách
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v kraji Nitra
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl okresu nemusia mať trvalé bydlisko v kraji Nitra, pokiaľ patria do "B" kategórie
      piatok  12. 4. 2013,  U17+U19
      šh tenisového areálu na Čerešňovej ul. č.11,  NZA  ( 4-6  ihrísk )

      ( bližšie  info  =  aktuálne  PROPOZÍCIE  k 10.aprílu )


     mládežn.Majstrovstvá kraja Nitra 2013


      F O T O (tu bude o deň o dva...)  +  V Ý S L E D K Y   dorastu (U17 + U19) :

      U17+U19 = časť účastníkov...

      U17 = najlepšie tri v dvojhre   U17 = najlepšia v dvojhre v B-kategórii   U17 = najlepší traja v dvojhre   U17 = najlepší v dvojhre v B-kategórii

      U19 = najlepšie tri v dvojhre   U19 = najlepšia v dvojhre v B-kategórii   U19 = najlepší traja v dvojhre   U19 = najlepší v dvojhre v B-kategórii


      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre U17:  Zsuszana CSALAVA (ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM Svätý Peter) + Adam KAKULA (ZŠ Tribečská Topoľčany)
      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre U17 (neregistrovaných):  Viktória VANTAROVÁ (ZŠ G.Bethlena NZA) ) + Martin GEŠNÁBEL (ZŠ Tribečská Topoľčany)

      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre U19:  Ivana MAZÚCHOVÁ (SZŠ NZA / Lokomotíva Bánov) + Imre KIANEK (ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM Svätý Peter)
      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre U19 (neregistrovaných):  Zuzana DECSIOVÁ (ZŠ G.Bethlena NZA) + František MARENČÁK (Gymnázium NZA)


      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      kraja  Nitra  2013
      v mládežníckych kategóriách
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v kraji Nitra
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl okresu nemusia mať trvalé bydlisko v kraji Nitra, pokiaľ patria do "B" kategórie
      piatok  5. 4. 2013,  U11+13+15
      šh Gymnázia na Podzámskej ul. č.32,  NZA  ( 6  ihrísk )

      ( bližšie  info  =  definitívne  PROPOZÍCIE  k 22.marcu )


     mládežn.Majstrovstvá kraja Nitra 2013


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   žiactva (U11 + U13 + U15) :

      U11+U13+U15 = časť účastníkov...

      U11 = najlepšie tri v dvojhre   U11 = najlepšia v dvojhre v B-kategórii   U11 = najlepší traja v dvojhre

      U13 = najlepšie tri v dvojhre   U13 = najlepší traja v dvojhre   U13 = najlepší v dvojhre v B-kategórii

      U15 = najlepšie tri v dvojhre   U15 = najlepší traja v dvojhre   U15 = najlepší v dvojhre v B-kategórii

      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre U11:  Ema KRÁĽOVÁ (ZŠ s MŠ Veľké Lovce) + Dávid MARIKOVECZ (ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM Svätý Peter)
      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre U11 (neregistrovaných):  Anna CSINTALAN (ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM Svätý Peter)

      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre U13:  Veronika BARTOŠOVÁ (Cirkevná ZŠ NZA) + Ádám DÉKÁNYI (ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM Svätý Peter)
      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre U13 (neregistrovaných):   Flóra MAJTÁN (obaja ZŠ s MŠ s VJM Svätý Peter) + Tomáš KORPÁŠ (ZŠ s MŠ Veľké Lovce)

      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre U15:  Lea KORPÁŠOVÁ (ZŠ s MŠ Veľké Lovce) + Adam KAKULA (ZŠ Tribečská Topoľčany / BK ZŠ)
      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre U15 (neregistrovaných):  Zsuszana CSALAVA (ZŠ s MŠ s VJM Svätý Peter) + Adrián KYČERKA (ZŠ Tribečská Topoľčany)


      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2013
      v mládežníckych kategóriách
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl okresu nemusia mať trvalé bydlisko v okrese Nové Zámky, pokiaľ patria do "B" kategórie
      piatok  8. 2. 2013,  U11+13+15+U17+U19
      šh Gymnázia na Podzámskej ul.,  NZA  ( 6  ihrísk )

      ( bližšie  info  =  EŠTE RAZ  OPRAVENÉ  PROPOZÍCIE  k 24.januáru )      F O T O (tu bude o deň o dva...)  +  V Ý S L E D K Y   dorastu (U17 + U19) :

      MAJSTRI okresu NZA 2013 v dvojhre U11:  Veronika BARTOŠOVÁ (Cirkevná ZŠ Nové Zámky)

      MAJSTRI okresu NZA 2013 v dvojhre U13:  Veronika BARTOŠOVÁ + Dávid BERKY (obaja Cirkevná ZŠ Nové Zámky)

      MAJSTRI okresu NZA 2013 v dvojhre U15:  Romana HERCEGOVÁ (ZŠ Nábtežná NZA) + Dávid BERKY (Cirkevná ZŠ Nové Zámky)

      MAJSTRI okresu NZA 2013 v dvojhre U17:  Daniela BARTOŠOVÁ + Dušan CSÓKA (obaja Cirkevná ZŠ Nové Zámky)

      MAJSTRI okresu NZA 2013 v dvojhre U19:  Lucia MLADÁ (BK Šurany) + Lukáš SLOBODNÍK (BK Dolný Ohaj)
      MAJSTRI okresu NZA 2013 v dvojhre U19 (neregistrovaných):  Laura SZEDLÁKOVÁ (SOŠ HSO NZA) + Ján TÓTH (SOŠs NZA)

      ( VŠETKY  KONEČNÉ  VÝSLEDKY  tu budú neskôr )
      ( KONEČNÉ  VÝSLEDKY = "GRAND PRIX" verzia )


      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      kraja  Nitra  2013
      PRE  VŠETKÝCH  -  bez  vekového  obmedzenia
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v kraji Nitra
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl kraja nemusia mať trvalé bydlisko v kraji Nitra, pokiaľ patria do "B" kategórie
      nedeľa  17. 2. 2013
      šh SOŠs na Nitrianskej ceste č.61,  NZA  ( 4  ihriská )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE )      F O T O (tu bude o deň o dva...)  +  V Ý S L E D K Y   dorastu (U17 + U19) :

      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre :  Rafael ŠIMO-SVRČEK (A team NZA)
      MAJSTRI kraja NRA 2013 v dvojhre (neregistrovaných):  Pavol VAS (Hurbanovo)

      MAJSTRI kraja NRA 2013 v štvorhre :  Tamás BARICS (Štúrovo / Koliba Bratislava) + Rafael ŠIMO-SVRČEK (A team NZA)


      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2013
      PRE  VŠETKÝCH  -  bez  vekového  obmedzenia
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl okresu nemusia mať trvalé bydlisko v okrese Nové Zámky, pokiaľ patria do "B" kategórie
      nedeľa  10. 2. 2013
      šh SOŠs na Nitrianskej ceste č.61,  NZA  ( 4  ihriská )

      ( bližšie  info  =  PROPOZÍCIE )      F O T O (tu bude o deň o dva...)  +  V Ý S L E D K Y   dorastu (U17 + U19) :

      MAJSTRI okresu NZA 2013 v dvojhre :  Rafael ŠIMO-SVRČEK (A team NZA) + Veronika BARTOŠOVÁ (Cirkevná ZŠ NZA)
      MAJSTRI okresu NZA 2013 v dvojhre (neregistrovaných):  Pál TUNGLI (Štúrovo) + Nina BAJČANOVÁ (ZŠ Hradná NZA)

      MAJSTRI okresu NZA 2013 v štvorhre :  Jozef ANTALÍK (A team NZA) + Rafael ŠIMO-SVRČEK (A team NZA)


     

      mládežnícke  badminton  MAJSTROVSTVÁ  mesta Nové Zámky  2012 
     (INFO-leták = propozície + prihláškový formulár = 11.+ 18. MÁJ 2012)

     (od 11.00 do 14.00 = U13 + U15 = PIATOK 11. MÁJA 2012  v šh Gymnázia - Podzámska 30, NZA)
     (od 11.00 do 14.00 = U17 + U19 = PIATOK 18. MÁJA 2012  v šh Gymnázia - Podzámska 30, NZA)


     PLAGÁT: mládežn.Majstrovstvá mesta Nové zámky 2012

      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   žiactva (U15 + U13) :

      U15 = najlepšie tri v dvojhre   U15 = najlepší traja v dvojhre

      U13 = najlepšie tri v dvojhre

      U15 = 1.miesto = BARTOŠOVÁ Daniela (Cirkevná ZŠ NZA)
                2.miesto = HERCEGOVÁ Romana (ZŠ Nábrežná NZA)
                3.miesto = IVANOVÁ Sofia (ZŠ Nábrežná NZA)
                1.miesto = CSÓKA DUšan (Cirkevná ZŠ NZA)
                2.miesto = KIRÁLY Norbert (ZŠ Nábrežná NZA)
                3.miesto = LUKÁCS Cyprián (ZŠ Nábrežná NZA)
      U13 = 1.miesto = IGRÉNYIOVÁ Natália (ZŠ Nábrežná NZA)
                2.miesto = MASAROVIČOVÁ Katarína (ZŠ Nábrežná NZA)
                3.miesto = BARTOŠOVÁ Veronika (Cirkevná ZŠ NZA)
                1.miesto = VERÉB Adam (ZŠ Nábrežná NZA)
                2.miesto = BERKY Dávid (Cirkevná ZŠ NZA)
                3.miesto = KUCSERA Mikuláš (ZŠ Nábrežná NZA)

     

      mládežnícke  badminton  MAJSTROVSTVÁ  mesta Nové Zámky  2011 
     (INFO-leták = propozície + prihláškový formulár = 9. JÚN 2011)

     (od 9.00 do 13.00 = U19 = STREDA 9. JÚNA 2011  v šh Gymnázia - Podzámska 30, NZA)
     (INFO-leták = propozície + prihláškový formulár = 25. + 26. MÁJ 2011)
     (od 9.00 do 13.00 = U13 + U15 = STREDA 25. MÁJA 2011  v šh Gymnázia - Podzámska 30, NZA)
     (od 9.00 do 13.00 = U17 (U19 preložené na 9. JÚN) = ŠTVRTOK 26. MÁJA 2011  v šh Gymnázia - Podzámska 30, NZA)


     PLAGÁT: mládežn.Majstrovstvá mesta Nové zámky 2011

      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   dorastu (U19 + U17) :

      U19 = časť účastníkov...   U19 = badminton budhistky :-)

      U19 = najlepšie tri v dvojhre   U19 = najlepší traja v dvojhre

      U17 = najlepšie tri v dvojhre   U17 = najlepší traja v dvojhre

      U19 = 1.miesto = BARTHALOSOVÁ Gabriela (ZŠ Devínska NZA)
                2.miesto = ČERNÁKOVÁ Miriam (SOŠ Zdravotnícka NZA)
                3.miesto = KOSZTOLÁNYIOVÁ Romanaa (SOŠ Kynologická Ivanka pri Dunaji)
                1.miesto = MARENČÁK František (Cirkevná ZŠ NZA)
                2.miesto = AGH Bálint (SOŠ Nitrianska cesta 61 NZA)
                3.miesto = VNUČKO Adam (Cirkevná ZŠ NZA)
      U17 = 1.miesto = BARÁKOVÁ Zdenka (ZŠ G.Bethlena NZA)
                2.miesto = ŠUTOVÁ Viktória (8-ročné Gymnázium NZA)
                3.miesto = NEMČEKOVÁ Beáta (8-ročné Gymnázium NZA)
                1.miesto = MARENČÁK František (Cirkevná ZŠ NZA)
                2.miesto = AGH Bálint (SOŠ Nitrianska cesta 61 NZA)
                3.miesto = VNUČKO Adam (Cirkevná ZŠ NZA)


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   žiactva (U15 + U13) :

      U13+U15 = časť súťažiacich...   U13+U15 = úspešná výprava ZŠ Devínska

      U15 = najlepšie tri v dvojhre   U15 = najlepší traja v dvojhre

      U13 = najlepšie tri v dvojhre

      U15 = 1.miesto = BARTOŠOVÁ Daniela (Cirkevná ZŠ NZA)
                2.miesto = BARTHALOSOVÁ Gabriela, (ZŠ Devínska NZA)
                3.miesto = PASZTOREKOVÁ Kitti (ZŠ Devínska NZA)
                1.miesto = MARENČÁK František (Cirkevná ZŠ NZA)
                2.miesto = HORVÁTH Viktor (8-ročné Gymnázium NZA)
                3.miesto = JALEC Pavol (Cirkevná ZŠ NZA)
      U13 = 1.miesto = HERCEGOVÁ Romana (Cirkevná ZŠ NZA)
                2.miesto = PODOLÁKOVÁ Lucia (Cirkevná ZŠ NZA)
                3.miesto = BARTOŠOVÁ Veronika (Cirkevná ZŠ NZA)

      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2011
      v mládežníckych kategóriách
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      AVŠAK žiačky a žiaci škôl okresu nemusia mať trvalé bydlisko v okrese Nové Zámky, pokiaľ patria do "B" kategórie
      piatok  21. 1. 2011,  U11+15+19
      piatok  4. 2. 2011,  U13+17
      šh Gymnázia na Podzámskej ul.,  NZA  ( 6  ihrísk - novovyznačených )

      ( bližšie  info )


      MAJSTRI okresu NZA 2011 v dvojhre U11:  Sabina HÁDEKOVÁ + Marián BARTIŠEK (obaja BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2011 v zm.štvorhre U11:  Sabina HÁDEKOVÁ, Marián BARTIŠEK (obaja BK Šurany)
      MAJSTERKA okresu NZA 2011 v dvojhre U11 (neregistrovaných):  Veronika BARTOŠOVÁ + Dávid BERKY (obaja Cirkevná ZŠ Nové Zámky)

      MAJSTRI okresu NZA 2011 v dvojhre U13:  ............ + ............
      MAJSTRI okresu NZA 2011 v štvorhre U13:  ............ + ............
      MAJSTRI okresu NZA 2011 v zm.štvorhre U13:  ............ + ............
      MAJSTERKA okresu NZA 2011 v dvojhre U13 (neregistrovaných):  ............ + ............

      MAJSTRI okresu NZA 2011 v dvojhre U15:  Lucia MLADÁ + Marek TÖKÖLY (obaja BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2011 v štvorhre U15:  Eliška HANGALOVÁ, Gabriela PAŠKOVÁ (obe BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2011 v štvorhre U15:  Marián BARTIŠEK, Marek TÖKÖLY (obaja BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2011 v zm.štvorhre U15:  Eliška HANGALOVÁ, Marek TÖKÖLY (obaja BK Šurany)
      MAJSTERKA okresu NZA 2011 v dvojhre U15 (neregistrovaných):  Sofia IVANOVÁ (ZŠ Nábrežná Nové Zámky) + FERUS (Gymnázium Nové Zámky)

      MAJSTRI okresu NZA 2011 v dvojhre U17:  ............ + ............
      MAJSTRI okresu NZA 2011 v štvorhre U17:  ............ + ............
      MAJSTRI okresu NZA 2011 v štvorhre U17:  ............ + ............
      MAJSTRI okresu NZA 2011 v zm.štvorhre U17:  ............ + ............

      MAJSTRI okresu NZA 2011 v dvojhre U19:  Zdenka BARÁKOVÁ (ZŠ G.Bethlena Nové Zámky) + Bálint AGH (A team Nové Zámky)
      MAJSTERKA okresu NZA 2011 v dvojhre U19 (neregistrovaných):  Viktória ŠUTOVÁ, Richard RUŽÍK (Gymnázium Nové Zámky)

      ( KONEČNÉ  VÝSLEDKY + KONEČNÉ  VÝSLEDKY = "GRAND PRIX" verzia )

      F O T O   víťazov   2011 (U11 + U13 + U15 + U17 + U19) :

      U11 = najlepšie tri v dvojhre   U11 = Majster okresu NZA 2011   U11 = deblové Majsterky okresu NZA 2011

      U13 = najlepšie tri v dvojhre   U13 = najlepší traja v dvojhre   U13 = deblové Majsterky okresu NZA 2011   U13 = mixoví Majstri okresu NZA 2011   U13 = najlepšia neregistrovaná v dvojhre

      U15 = najlepšie tri v dvojhre   U15 = najlepší traja v dvojhre   U15 = deblové Majsterky okresu NZA 2011   U15 = mixoví Majstri okresu NZA 2011   U15 = debloví Majstri okresu NZA 2011   U15 = najlepšia neregistrovaná v dvojhre   U15 = najlepší neregistrovaný v dvojhre

      U17 = najlepšie štyri v dvojhre   U17 = najlepší traja v dvojhre   U17 = deblové Majsterky okresu NZA 2010   U17 = mixoví Majstri okresu NZA 2010   U17 = debloví Majstri okresu NZA 2010

      U19 = najlepšie tri v dvojhre   U19 = najlepší traja v dvojhre   U19 = deblové Majsterky okresu NZA 2010   U19 = mixoví Majstri okresu NZA 2010   U19 = debloví Majstri okresu NZA 2010   U19 = najlepšia neregistrovaná v dvojhre


      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ  okresu  Nové Zámky  2011
      bez obmedzenia veku, pohlavia a výkonnosti (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      nedeľa  23. január,  od 14.00 (losovanie 13.55, prezentácia 13.30-13.55) do 19.00 (od 18.00 finál.zápasy)

      šh Gymnázia na Podzámskej ul.č.30,  NZA  ( 6  ihrísk )

      ( bližšie  info )

      Majstrovstvá okresu Nové zámky 2011

      MAJSTRI okresu NZA 2011:
      Timea MAKAIOVÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK (obaja A team Nové Zámky) v dvojhrách,
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Timea MAKAIOVÁ  a  Ladislav GORILÁK + Marek ŠVAJDA (všetci A team NZA) v štvorhrách,
      Timea MAKAIOVÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK (obaja A team NZA) v mixe
      Attila SZABÓ (Štúrovo) v dvojhre (neregistrovaných)      AKO TO SKONČILO v ROKU 2010, 2009, 2008, 2007 a 2006 :

      MAJSTRI okresu NZA 2010:
      Viktória HORNYÁKOVÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK (Nové Zámky + A team Nové Zámky) v dvojhrách,
      Zdenka BARÁKOVÁ + Viktória HORNYÁKOVÁ (Nové Zámky)  a  Pavel ĎURICA + Marek ŠVAJDA (A team NZA) v štvorhrách,
      Zdenka BARÁKOVÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK (Nové Zámky + A team NZA) v mixe

      MAJSTRI okresu NZA 2009:
      Martina BUJDÁKOVÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK (obaja A team Nové Zámky) v dvojhrách,
      Mária ĎURINOVÁ + Janette SLOBODNÍKOVÁ (BK Veľké Lovce + BK Dolný Ohaj)  a  Jozef ANTALÍK + Rafael ŠIMO-SVRČEK (A team NZA) v štvorhrách,
      Tatiana ŠŤASTNÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK (A team Nové Zámky) v mixe

      MAJSTRI okresu NZA 2008:
      Barbora BOHUMELOVÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách,
      Barbora BOHUMELOVÁ + Martina BUJDÁKOVÁ  a  Matúš BOHUMEL + Rafael ŠIMO-SVRČEK v štvorhrách,
      Lucia KLIMENTOVÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK v mixe (všetci ČERTi NZA)

      MAJSTRI okresu NZA 2007:
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách,
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Martina BUJDÁKOVÁ  a  Rafael ŠIMO-SVRČEK + Alexander VANCSÓ(+ 1.9.2007) v štvorhrách,
      Lenka BENKOVÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK (všetci ČERTi NZA, len Lenka BENKOVÁ BK Šurany) v mixe

      MAJSTRI okresu NZA 2006:
      Barbora BOHUMELOVÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách,
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Lenka BENKOVÁ  a  Rafael ŠIMO-SVRČEK + Alexander VANCSÓ(+ 1.9.2007) v štvorhrách,
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK v mixe (všetci ČERTi NZA, len Lenka BENKOVÁ BK Šurany)

      F O T O   víťazov   2011 :

      najlepšie tri v dvojhre   najlepší traja v dvojhre   najlepší traja v dvojhre - B kategória   najlepšie tri v dvojhre - B kategória

      debloví Majstri okresu NZA 2011   mixoví Majstri okresu NZA 2011

      CHANTALL cup 2010   (nedeľa 26. decembra 2010, športová hala Gymnázia Nové Zámky)
     badminton  MAJSTROVSTVÁ  mesta Nové Zámky  2010  OPEN
   (podrobné  INFORMÁCIE  =  PROPOZÍCIE)

     CHANTALL cup 2010 (CHANTALLcup.NZA.sk)

     mládežnícke  badminton  MAJSTROVSTVÁ  mesta Nové Zámky  2010
     (INFO-leták = propozície + prihláškový formulár = U19 + U17)

     (od 10.00 do 14.00 = U19 + U17 = PIATOK 8. OKTÓBRA 2010  v šh Gymnázia - Podzámska 30, NZA, odložené z 29. júna 2010)
     (INFO-leták = propozície + prihláškový formulár = U15 + U13)
     (od 9.00 do 13.00 = U15 + U13 = PONDELOK 28. JÚNA 2010  v šh Gymnázia - Podzámska 30, NZA)

              

      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   dorastu (U19 + U17) :

         

           

      U19 = 1.miesto = PETHESOVÁ Viktória (SOŠ Zdravotnícka NZA)
                2.miesto = LAURINCOVÁ Denisa (8-ročné Gymnázium NZA)
                3.miesto = KOVÁCSOVÁ Lýdia (SOŠ Zdravotnícka NZA)
                1.miesto = MOKRYŠ Martin (SOŠ Zdravotnícka NZA)
                2.miesto = GAŠPARÍK Samuel (SOŠ Zdravotnícka NZA)
                3.miesto = JAŠŠO Tomáš (Gymnázium NZA)
      U17 = 1.miesto = ŠUTOVÁ Viktória (8-ročné Gymnázium NZA)
                2.miesto = STANOVIČOVÁ Veronika (8-ročné Gymnázium NZA)
                3.miesto = PRUS Marika (8-ročné Gymnázium NZA)
                1.miesto = TACMAN Szabolcs (8-ročné Gymnázium s VJM NZA)
                2.miesto = AGH Bálint (SOŠs Nitrianska cesta NZA)
                3.miesto = SZÁSZ Rastislav (8-ročné Gymnázium NZA)


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   žiactva (U15 + U13) :

      U15 = najlepšie tri   U15 = najlepší traja   U13 = najlepšia   U13 = najlepší

      U15 = 1.miesto = HORNYÁKOVÁ Viktória (8-ročné Gymnázium s VJM NZA)
                2.miesto = KAJANOVÁ Michaela (ZŠ IMEĽ)
                3.miesto = BARÁKOVÁ Zdenka (ZŠ G.Bethlena NZA)
                1.miesto = HORVÁTH Viktor (8-ročné Gymnázium NZA)
                2.miesto = MARENČÁK František (Cirkevná ZŠ NZA)
                3.miesto = SZÁSZ Rastislav (8-ročné Gymnázium NZA)
      U13 = 1.miesto = PASZTOREKOVÁ Kitti (ZŠ Devínska NZA)
                1.miesto = CSÓKA Dušan (Cirkevná ZŠ NZA)
      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ  okresu  Nové Zámky  2010
      bez obmedzenia veku, pohlavia a výkonnosti (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      sobota  13. február,  od 14.00 (losovanie 14.00, prezentácia 13.30-14.00) do 19.00 (od 18.00 finál.zápasy)

      šh Gymnázia na Podzámskej ul.č.30,  NZA  ( 6  ihrísk )

      ( bližšie  info )

      F O T O   víťazov :

      najlepšie v dvojhre   najlepší traja v dvojhre   najlepší traja v dvojhre - B kategória

      debloví Majstri okresu NZA 2010   mixoví Majstri okresu NZA 2010

      AKO TO SKONČILO v ROKU 2009, 2008, 2007 a 2006 :

      MAJSTRI okresu NZA 2009:
      Martina BUJDÁKOVÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK (obaja A team Nové Zámky) v dvojhrách,
      Mária ĎURINOVÁ + Janette SLOBODNÍKOVÁ (BK Veľké Lovce + BK Dolný Ohaj)  a  Jozef ANTALÍK + Rafael ŠIMO-SVRČEK (A team NZA) v štvorhrách,
      Tatiana ŠŤASTNÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK (A team Nové Zámky) v mixe

      MAJSTRI okresu NZA 2008:
      Barbora BOHUMELOVÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách,
      Barbora BOHUMELOVÁ + Martina BUJDÁKOVÁ  a  Matúš BOHUMEL + Rafael ŠIMO-SVRČEK v štvorhrách,
      Lucia KLIMENTOVÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK v mixe (všetci ČERTi NZA)

      MAJSTRI okresu NZA 2007:
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách,
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Martina BUJDÁKOVÁ  a  Rafael ŠIMO-SVRČEK + Alexander VANCSÓ(+ 1.9.2007) v štvorhrách,
      Lenka BENKOVÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK (všetci ČERTi NZA, len Lenka BENKOVÁ BK Šurany) v mixe

      MAJSTRI okresu NZA 2006:
      Barbora BOHUMELOVÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách,
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Lenka BENKOVÁ  a  Rafael ŠIMO-SVRČEK + Alexander VANCSÓ(+ 1.9.2007) v štvorhrách,
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK v mixe (všetci ČERTi NZA, len Lenka BENKOVÁ BK Šurany)
     BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ    kraja  Nitra  2010
      bez obmedzenia veku, pohlavia a výkonnosti (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v kraji Nitra
      sobota  20. 2. 2010,  od 14.00 (losovanie 14.00, prezentácia 13.30-14.00) do 19.00 (od 18.00 finál.zápasy)

      šh Gymnázia na Podzámskej ul.č.30,  NZA  ( 6  ihrísk )

      ( bližšie  info )

      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2010
      v mládežníckych kategóriách
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      sobota  16. 1. 2010,  U11+17
      sobota  23. 1. 2010,  U13+15+19
      šh Gymnázia na Podzámskej ul.,  NZA  ( 6  ihrísk - novovyznačených )

      ( bližšie  info )


      F O T O   víťazov (U11 + U13 + U15 + U17 + U19) :

      U11 = najlepšie tri v dvojhre   U11 = Majster okresu NZA 2010   U11 = deblové Majsterky okresu NZA 2010

      U13 = najlepšie tri v dvojhre   U13 = najlepší traja v dvojhre   U13 = deblové Majsterky okresu NZA 2010   U13 = mixoví Majstri okresu NZA 2010   U13 = najlepšia neregistrovaná v dvojhre

      U15 = najlepšie tri v dvojhre   U15 = najlepší traja v dvojhre   U15 = deblové Majsterky okresu NZA 2010   U15 = mixoví Majstri okresu NZA 2010   U15 = debloví Majstri okresu NZA 2010   U15 = najlepšia neregistrovaná v dvojhre   U15 = najlepší neregistrovaný v dvojhre

      U17 = najlepšie štyri v dvojhre   U17 = najlepší traja v dvojhre   U17 = deblové Majsterky okresu NZA 2010   U17 = mixoví Majstri okresu NZA 2010   U17 = debloví Majstri okresu NZA 2010

      U19 = najlepšie tri v dvojhre   U19 = najlepší traja v dvojhre   U19 = deblové Majsterky okresu NZA 2010   U19 = mixoví Majstri okresu NZA 2010   U19 = debloví Majstri okresu NZA 2010   U19 = najlepšia neregistrovaná v dvojhre

      MAJSTRI okresu NZA 2010 v dvojhre U11:  Zuzana OREMUSOVÁ (TJ Lokomotíba Bánov - BO) + Marián BARTIŠEK (BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v štvorhre U11:  Zuzana OREMUSOVÁ, Terézia MRÁZOVÁ (TJ Lokomotíba Bánov - BO)

      MAJSTRI okresu NZA 2010 v dvojhre U13:  Eliška HANGALOVÁ (BK Šurany) + Martin MAJERČÍK (BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v štvorhre U13:  Eliška HANGALOVÁ, Veronika TÓTHOVÁ (BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v zm.štvorhre U13:  Eliška HANGALOVÁ, Martin MAJERČÍK (BK Šurany)
      MAJSTERKA okresu NZA 2010 v dvojhre U13 (neregistrovaných):  Marcela KOVÁČIKOVÁ (Šurany)

      MAJSTRI okresu NZA 2010 v dvojhre U15:  Lucia MLADÁ (BK Šurany) + Martin SLOBODNÍK (BK ZŠ s MŠ Dolný Ohaj)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v štvorhre U15:  Ema HOZLÁROVÁ, Lucia MLADÁ (BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v štvorhre U15:  František IKRÉNYI (BK Šurany), Martin SLOBODNÍK (BK ZŠ s MŠ Dolný Ohaj)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v zm.štvorhre U15:  Ema HOZLÁROVÁ, Dávid HECL (BK Šurany)
      MAJSTERKA okresu NZA 2010 v dvojhre U15 (neregistrovaných):  Romana KOSZTOLÁNYIOVÁ (ZŠ Devínska Nové Zámky)
      MAJSTER okresu NZA 2010 v dvojhre U15 ("B" kategória):  Patrik VANČÍK (BK Šurany)

      MAJSTRI okresu NZA 2010 v dvojhre U17:  Karin MAJERČÍKOVÁ (BK Šurany) + Karol KIŠ (BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v štvorhre U17:  Karin MAJERČÍKOVÁ, Tatiana MELIŠKOVÁ (BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v štvorhre U17:  Ľuboš DEMÍN, Karol KIŠ (BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v zm.štvorhre U17:  Karin MAJERČÍKOVÁ (BK Šurany), Dárius KÓSA (BK ZŠ s MŠ Dolný Ohaj)

      MAJSTRI okresu NZA 2010 v dvojhre U19:  Lucia RAUČINOVÁ (BK Šurany) + Michal KURUC (BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v štvorhre U19:  Lucia RAUČINOVÁ (BK Šurany), Lucia SLOBODNÍKOVÁ (BK ZŠ s MŠ Dolný Ohaj)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v štvorhre U19:  Michal KURUC, Richard KARSAY (BK Šurany)
      MAJSTRI okresu NZA 2010 v zm.štvorhre U19:  Lucia RAUČINOVÁ, Michal KURUC (BK Šurany)
      MAJSTERKA okresu NZA 2010 v dvojhre U19 (neregistrovaných):  Zdenka BARÁKOVÁ (ČERTi Nové Zámky)

      ( KONEČNÉ  VÝSLEDKY + KONEČNÉ  VÝSLEDKY = "GRAND PRIX" verzia )      CHANTALL cup 2009   (sobota 26. decembra 2009, športová hala Gymnázia Nové Zámky)
     badminton  MAJSTROVSTVÁ  mesta Nové Zámky  2009  OPEN
   (podrobné  INFORMÁCIE  =  PROPOZÍCIE)

     CHANTALL cup 2009 (CHANTALLcup.NZA.sk)

     CHANTALL cup 2009 (CHANTALLcup.NZA.sk)      mládežnícke  badminton  MAJSTROVSTVÁ  mesta Nové Zámky  2009 
     (INFO-leták = propozície + prihláškový formulár)

     (od 9.00 do 13.00 = U11 + U13 + U15 = STREDA 6. MÁJA 2009  v šh Milénium - Jiráskova 25, NZA)
     (od 9.00 do 13.00 = U17 + U19 = ŠTVRTOK 7. MÁJA 2009  v šh Milénium - Jiráskova 25, NZA)


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   dorastu (U19 + U17) :

       

           

      U19 = 1.miesto = BOHUMELOVÁ Barbora (SOŠ Zdravotnícka NZA)
                2.miesto = GAŠPARÍKOVÁ Ivana (Gymnázium NZA)
                3.miesto = SERESOVÁ Sofia (SOŠ Jesenského NZA)
                1.miesto = MOKRYŠ Martin (SOŠ Zdravotnícka NZA)
                2.miesto = ANTALÍK Dávid (ZŠ G.Czuczora NZA)
                3.miesto = TAKÁCS Tomáš (SOŠ Zdravotnícka NZA)
      U17 = 1.miesto = ŠŤASTNÁ Tatiana (ZŠ Mostná NZA)
                2.miesto = LENÁRTHOVÁ Frederika (ZŠ Mostná NZA)
                3.miesto = MACHATOVÁ Iveta (SOŠ Jesenského NZA)
                1.miesto = VNUČKO Adam (Cirkevná ZŠ NZA)
                2.miesto = KÁDEK Viktor (Gymnázium NZA)
                3.miesto = DUCHOŇ Martin (SOŠ Jesenského NZA)


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   žiactva (U15 + U13 + U11) :

               zlyhala foto-technika, ale niečo sa dorobí...

      U15 = 1.miesto = HORNYÁKOVÁ Viktória (8-ročné Gymnázium s VJM NZA)
                  2.miesto = DEMOVÁ Natália (ZŠ Nábrežná NZA)
                  3.miesto = RÉVAIOVÁ Lenka (ZŠ Nábrežná NZA)
                  1.miesto = VNUČKO Adam (Cirkevná ZŠ NZA)
                  2.miesto = HORVÁTH Nikolas (ZŠ Mostná NZA)
                  3.miesto = LODES Tomáš (ZŠ Nábrežná NZA)
      U13 = 1.miesto = BARTOŠOVÁ Danielaa (Cirkevná ZŠ NZA)
                  2.miesto = MORAVCSÍKOVÁ Barbora (ZŠ Mostná NZA)
                  3.miesto = VÝBERČÍOVÁ Petra (ZŠ Nábrežná NZA)
                  1.miesto = MARENČÁK František (Cirkevná ZŠ NZA)
                  2.miesto = KONECSNÝ Erik (Cirkevná ZŠ NZA)
                  3.miesto = CSÓKA Dušan (Cirkevná ZŠ NZA)
      U11 = 1.miesto = ČENGELOVÁ Ema (ZŠ Nábrežná NZA)
                  2.miesto = MIKLEOVÁ Dáša (Cirkevná ZŠ NZA)
                  3.miesto = JÓCSIKOVÁ Kristína (Cirkevná ZŠ NZA)
     BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ    kraja  Nitra  2009
      bez obmedzenia (aj "B" kategória pre neregistrovaných) - pre všetkých s trvalým bydliskom  v kraji Nitra
      sobota  21. 2. 2009,  13.00 (losovanie 12.45, prezentácia 12.00-12.45)
      šh Gymnázia na Podzámskej ul.,  NZA  ( 6  ihrísk - novovyznačených )

      ( bližšie  info )
      MAJSTRI kraja Nitra 2009:
      Timea MAKAIOVÁ,  Rafael ŠIMO-SVRČEK (obaja A team Nové Zámky) v dvojhrách
      Timea MAKAIOVÁ + Eva ŠESTÁKOVÁ (A team Nové Zámky),
      Rafael ŠIMO-SVRČEK (A team Nové Zámky) + Adam VNUČKO (CZŠ Nové Zámky) v štvorhrách
      Timea MAKAIOVÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK (A team Nové Zámky) v zmiešanej štvorhre
      Nikoleta MĚŘINSKÁ (Nové Zámky) + Peter BÓB (Zemné) v dvojhrách neregistrovaných


      F O T O   víťazov MK Nitra 2009 (bude to tu neskôr):
     
      ( KONEČNÉ  VÝSLEDKY - budú tu neskôr )

ČO  VŠETKO  UŽ  BOLO

      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      kraja  Nitra  2009    ŽIACTVA (U11+U13+U15)  a  DORASTU (U17+U19)
      bez obmedzenia - pre všetkých s trvalým bydliskom  v kraji Nitra
      piatky  6. + 13. 2. 2009,  11.00 - 16.00,  šh Gymnázia na Podzámskej ul.,  NZA


      MAJSTRI kraja Nitra 2009 v dvojhrách U11:  Lea KORPÁŠOVÁ + Štefan AGH (obaja BK ZŠ s MŠ Veľké Lovce)
      MAJSTRI kraja Nitra 2009 v dvojhrách U13:  Veronika BACHOVÁ (BK ZŠ s MŠ Dolný Ohaj) + Martin SLOBODNÍK (BK ZŠ s MŠ Dolný Ohaj)
      MAJSTRI kraja Nitra 2009 v dvojhrách U15:  Viktória HORNYÁKOVÁ (A team Nové Zámky) + Mário BOTKA (BK Šurany)
      MAJSTRI kraja Nitra 2009 v dvojhrách U17:  Simona BACHOVÁ (BK ZŠ s MŠ Dolný Ohaj) + Karol ĎURIŠ (ŠK BENNI Nitra)
      MAJSTRI kraja Nitra 2009 v dvojhrách U19:  Tatiana Šťastná (A team Nové Zámky) + Mário BOTKA (BK Šurany)


      F O T O   účastníkov Majstrovstiev kraja Nitra 2009 U11-U19 (bude to tu neskôr):
     
      F O T O   víťazov MK Nitra 2009 U11-U19 (bude to tu neskôr):
     
      ( KONEČNÉ  VÝSLEDKY - budú tu neskôr )      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2009
      bez obmedzenia - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
      nedeľa  1. február,  od 13.00 (o 12.45 losovanie) do 18.00 (od 16.00 finál.zápasy)
      šh Gymnázia na Podzámskej ul.  NZA ( bližšie  info )


      AKO TO SKONČILO v ROKU 2006, 2007 a 2008 :

      MAJSTRI okresu NZA 2006:
      Barbora BOHUMELOVÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách,
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Lenka BENKOVÁ  a  Rafael ŠIMO-SVRČEK + Alexander VANCSÓ(+ 1.9.2007) v štvorhrách,
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK v mixe (všetci ČERTi NZA, len Lenka BENKOVÁ BK Šurany)

      MAJSTRI okresu NZA 2007:
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách,
      Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Martina BUJDÁKOVÁ  a  Rafael ŠIMO-SVRČEK + Alexander VANCSÓ(+ 1.9.2007) v štvorhrách,
      Lenka BENKOVÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK v mixe (všetci ČERTi NZA, len Lenka BENKOVÁ BK Šurany)

      MAJSTRI okresu NZA 2008:
      Barbora BOHUMELOVÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách,
      Barbora BOHUMELOVÁ + Martina BUJDÁKOVÁ  a  Matúš BOHUMEL + Rafael ŠIMO-SVRČEK v štvorhrách,
      Lucia KLIMENTOVÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK v mixe (všetci ČERTi NZA)

      A  AKO  TO  SKONČILO  TERAZ  ?
     MAJSTRI okresu NZA 2009:

      Martina BUJDÁKOVÁ,  Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách (obaja A team Nové Zámky)
      Mária ĎURINOVÁ + Janette SLOBODNÍKOVÁ (BK Veľké Lovce + BK Dolný Ohaj),
      Jozef ANTALÍK + Rafael ŠIMO-SVRČEK v štvorhrách (A team Nové Zámky)
      Tatiana ŠŤASTNÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK v zmiešanej štvorhre (A team Nové Zámky)


      F O T O   víťazov MO Nové Zámky 2009 (bude to tu neskôr):
     
      ( KONEČNÉ  VÝSLEDKY - budú tu neskôr )      BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
      okresu  Nové Zámky  2009
      v mládežníckych kategóriách

      MAJSTRI okresu NZA 2009 v dvojhrách U11:  Ema ČENGELOVÁ (ZŠ Nábrežná Nové Zámky) + Štefan AGH (BK ZŠ s MŠ Veľké Lovce)
      MAJSTRI okresu NZA 2009 v dvojhrách U13:  Monika SUNEGOVÁ (BK ZŠ s MŠ Veľké Lovce) + Martin SLOBODNÍK (BK ZŠ s MŠ Dolný Ohaj)
      MAJSTRI okresu NZA 2009 v dvojhrách U15:  Viktória HORNYÁKOVÁ (A team Nové Zámky) + Adam VNUČKO (CZŠ Nové Zámky)
      MAJSTRI okresu NZA 2009 v dvojhrách U17:  Tatiana Šťastná (A team Nové Zámky) + Dárius KÓSA (BK ZŠ s MŠ Dolný Ohaj)
      MAJSTRI okresu NZA 2009 v dvojhrách U19:  Tatiana Šťastná + Martin MOKRYŠ (obaja A team Nové Zámky)


      F O T O   víťazov MO Nové Zámky 2009 (bude to tu neskôr):
     
      ( KONEČNÉ  VÝSLEDKY - budú tu neskôr )ČO  VŠETKO  BOLO
V  ROKU  2008
      CHANTALL cup  =  badminton  MAJSTROVSTVÁ  mesta Nové Zámky  2008  OPEN
      (podrobné  INFORMÁCIE  =  definitívne  PROPOZÍCIE  k 17. 12. 2008)
      konečné  P O R A D I E    vo všetkých  kategóriách  a  disciplínach
      podrobné  V Ý S L E D K Y    vo všetkých  kategóriách  a  disciplínach  (.doc)           


             mládežnícke  badminton  MAJSTROVSTVÁ  mesta Nové Zámky  2008  (INFO-leták = propozície)
     (od 9.00 do 13.00 = U15 + U13 = ŠTVRTOK 5. JÚNA 2008  v šh Milénium - Jiráskova 25, NZA)
     (od 17.00 do 19.00 = U11 = UTOROK 26. AUGUSTA 2008  v SOUs - Nitrianska cesta 61, NZA)
     (od 9.00 do 13.00 = U19 + U17 = PIATOK 6. JÚNA 2008  v šh Milénium - Jiráskova 25, NZA)


      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   žiactva (U15 + U13 + U11) :

       

               

      U15 = 1.miesto = ŠŤASTNÁ Tatiana (ZŠ Mostná NZA)
                  2.miesto = TÓTHOVÁ Angelika (ZŠ Hradná NZA)
                  3.miesto = PETHESOVÁ Viktória (ZŠ Hradná NZA)
                  1.miesto = ANTALÍK Dávid (ZŠ G.Czuczora s VJM NZA)
                  2.miesto = HORVÁTH Nikolas (ZŠ Mostná NZA)
                  3.miesto = MALÝ Filip (CZŠ NZA)
      U13 = 1.miesto = HORNYÁKOVÁ Viktória (8-ročné Gymnázium s VJM NZA)
                  2.miesto = ŠIMÚNKOVÁ Martina (ZŠ G.Bethlena NZA)
                  3.miesto = RAGASOVÁ Karin (ZŠ Devínska NZA)
                  1.miesto = ZÁLEŽÁK Rastislav (8-ročné Gymnázium NZA)
                  2.miesto = HORVÁTH Viktor (8-ročné Gymnázium NZA)
                  3.miesto = VNUČKO Adam (CZŠ NZA)
      U11 = 1.miesto = MORAVCSÍKOVÁ Barbora (ZŠ Mostná NZA)
                  2.miesto = BARTOŠOVÁ Danielaa (CZŠ NZA)
                  3.miesto = MELIŠKOVÁ Marianna (CZŠ NZA)
                  najlepší žiak = CSÓKA Dušan (CZŠ NZA)      F O T O  +  V Ý S L E D K Y   dorastu (U19 + U17) :

       
      Ď A L Š I E   F O T O   T U   B U D E   T R O C H U   N E S K ô R   ( z a j t r a . . . )

      U19 = 1.miesto = BUJDÁKOVÁ Martina (ZSŠ Hotel.sl.a Obchodu NZA)
                  2.miesto = KLIMENTOVÁ Lucia (ČERTi NZA)
                  3.miesto = ZAJIČKOVÁ Dominika (ZSŠ Hotel.sl.a Obchodu NZA)
                  1.miesto = VAŠÍČEK Peter (ČERTi NZA)
                  2.miesto = KUKAN Maroš (SPŠE NZA)
                  3.miesto = HUDEC Marek (Gymnázium NZA)
      U17 = 1.miesto = GAŠPARÍKOVÁ Ivana (Gymnázium NZA)
                  2.miesto = PETHESOVÁ Viktória (ZŠ Hradná NZA)
                  3.miesto = TÓTHOVÁ Angelika (ZŠ Hradná NZA)
                  1.miesto = MALÝ Filip (CZŠ NZA)
                  2.miesto = FIALA Tomáš (ZŠ Mostná NZA)
                  3.miesto = CSERES Patrik (ZŠ Mostná NZA)

      V I A C   T U   T O H O   B U D E   T R O C H U   N E S K ô R   ( z a j t r a . . . )        BADMINTON  ČLENSKÁ  KONFERENCIA
nedeľa  11. 5. 2008,  Banská Bystrica

( čl.konferencia Slovenského zväzu bedmintonu s voľbou prezidenta + VV SZBe )BADMINTON  TURNAJ  DOSPELÝCH
s o b o t a  10. 5. 2008,  Bratislava

( POSLEDNÝ rebríčkový turnaj dospelých  v súťažnej sezóne 2007/2008 )
A nakoniec výborné 4. miesto nášho novozámockého hráča Mareka ŠVAJDU, ktorý prehral až v semifinále s neskorším víťazom turnaja,
a na ceste do spomínaného semifinále porazil aj takých hráčov, čo sú o vyše 70 miest pred ním v aktuálnom slovenskom dvojhrovom rebríčku :
37. Miroslav GOMOLA (Slávia ŽU Žilina) a 30. Roland KITT (Spoje Bratislava)
2. BADMINTON  LIGA
zmiešaných  družstiev  dospelých

nedeľa  16. 3. 2008,  Bratislava  ( je to vyvrcholenie badminton sezóny 2007 / 2008 pre hráčov mesta Nové Zámky )
( ČERTi z NZA nastúpili v záverečnom kole 2.ligy proti tímom :  Spoje Blava "B", HK Filozof Blava a BK Gymnázium Partizánske )
( ČERTi boli na poslednom 8.mieste s 1 bodom, Partizánske bolo 7. s 3 b., Filozof bol 6. so 4 b. a Spoje boli 5. so 7 b., posledný VYPADÁVAL . . . )
( ČERTi nakoniec po výsledkoch 5:3 s HK Filozof Blava, 4:4 so Spojmi Blava "B" a 3:5 s BK Gymnázium Partizánske skončili so 4 b. na poslednom 8.mieste )
( . . . HK Filozof Blava mal tiež len tie 4 b., ale pri rovnakom skóre vyhratých a prehratých zápasov mal lepší pomer vyhratých a a prehratých setov . . . )

profilové  weby  hráčok  a  hráčov  novozámockého  tímu  subjektu ČERTi
Bohumelová  +  Bujdáková  +  Klimentová  +  Bohumel  +  Esse  +  Šimo-Svrček  +  Švajda
BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
kraja  Nitra  2008
bez obmedzenia - pre všetkých s trvalým bydliskom  v kraji Nitra
nedeľa  24. 2. 2008,  10.00 (15.00 = finále),  šh Milénium na Jiráskovej ul.č.25,  NZA  ( bližšie  info )

F O T O   víťazov Majstrovstiev kraja Nitra 2008 :

MAJSTRI kraja Nitra 2008 v dvojhrách:  Barbora BOHUMELOVÁ,  Bálint ESSE
MAJSTRI kraja Nitra 2008 v štvorhrách:  Barbora BOHUMELOVÁ + Lucia KLIMENTOVÁ,  Bálint ESSE + Marek ŠVAJDA
MAJSTRI kraja Nitra 2008 v zmiešanej štvorhre:  Martina BUJDÁKOVÁ + Bálint ESSE (všetci ČERTi NZA)

( KONEČNÉ  VÝSLEDKY )BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
Oblasti  SR - Západ  2008     DORASTU (U19)
pre hráčky a hráčov registrovaných v SZBe  v Oblasti SR - Západ
nedeľa  17. 2. 2008,  10.00 (09.00-09.30 = prezentácia),  šh Gymnázia na Podzámskej ul.,  NZA ( bližšie  info )

MAJSTRI SR-Západ 2008 v dvojhrách U19:  Veronika JARIABKOVÁ,  Milan LUDÍK (obaja BK MI Trenčín)
MAJSTRI SR-Západ 2008 v štvorhrách U19:  Linda POLÁKOVÁ + Nicole STRUNGOVÁ (obe Spoje Bratislava),  Ivan MARSARIK + PETRÍK (obaja CEVA Trenčín)
MAJSTRI SR-Západ 2008 v zmiešanej štvorhre U19:  Linda POLÁKOVÁ + Juraj VACHÁLEK (obaja Spoje Bratislava)

( KONEČNÉ  VÝSLEDKY )BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
kraja  Nitra  2008    ŽIACTVA (U11+U15)  a  DORASTU (U19)
bez obmedzenia - pre všetkých s trvalým bydliskom  v kraji Nitra
nedeľa  10. 2. 2008,  14.00 (16.00 dorast),  šh Gymnázia na Podzámskej ul.,  NZA ( bližšie  info )

F O T O   účastníkov Majstrovstiev kraja Nitra 2008 U11+U15 :

F O T O   víťazov Majstrovstiev kraja Nitra 2008 U19 :

MAJSTRI kraja Nitra 2008 v dvojhrách U19:  Henrieta BOTKOVÁ,  Ľuboš DEMÍN
MAJSTRI kraja Nitra 2008 v štvorhrách U19:  Henrieta BOTKOVÁ + Lucia RAUČINOVÁ,  Ľuboš DEMÍN + Richard KARSAY (všetci BK Šurany)
MAJSTRI kraja Nitra 2008 v zmiešanej štvorhre U19:  Martina BUJDÁKOVÁ + Matúš BOHUMEL (obaja ČERTi NZA)
badminton MAJSTROVSTVÁ okresu Nové Zámky 2008
BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
okresu  Nové Zámky  2008
bez obmedzenia - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
sobota  26. január,  od 14.00 (o 13.45 losovanie) do 18.00 (o 17.00 finál.zápasy)
šh Milénium na Jiráskovej ul.č.25,  NZA ( bližšie  info )

AKO TO SKONČILO v ROKU 2006 a 2007 :
MAJSTRI okresu NZA 2006:  Barbora BOHUMELOVÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách,  Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Lenka BENKOVÁ  a  Rafael ŠIMO-SVRČEK + Alexandr VANCSÓ(+ 1.9.2007) v štvorhrách,  Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK v mixe (všetci ČERTi NZA, len Lenka BENKOVÁ BK Šurany)
MAJSTRI okresu NZA 2007:  Eleonóra GAŠPAROVSKÁ a Rafael ŠIMO-SVRČEK v dvojhrách,  Eleonóra GAŠPAROVSKÁ + Martina BUJDÁKOVÁ  a  Rafael ŠIMO-SVRČEK + Alexandr VANCSÓ(+ 1.9.2007) v štvorhrách,  Lenka BENKOVÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK v mixe (všetci ČERTi NZA, len Lenka BENKOVÁ BK Šurany)
? ? ?   A  AKO  TO  SKONČÍ  TERAZ   ? ? ?
prognóza šancí na singlové tituly k 24.1.
( samozrejme, že nakoniec rozhodne výkon na ihrisku a samotná účasť na MO - z kresla v obyváku sa nevyhráva... )

MAJSTERKA okresu NZA 2008 v dvojhre žien:   70% Eleonóra GAŠPAROVSKÁ(ČERTi NZA),   40% Petra SZABOVÁ(BK Šurany),   35% Barbora BOHUMELOVÁ(ČERTi NZA),   30% Martina BUJDÁKOVÁ(ČERTi NZA),   30% Lucia KLIMENTOVÁ(ČERTi NZA),   30% Lucia RAUČINOVÁ(BK Šurany),   5% ostatné(okres NZA), 
MAJSTER okresu NZA 2008 v dvojhre mužov:   80% Rafael ŠIMO-SVRČEK(ČERTi NZA),   75% Bálint ESSE(ČERTi NZA),   50% Marek ŠVAJDA(ČERTi NZA),   45% Matúš BOHUMEL(ČERTi NZA),   40% Ľuboš DEMÍN(BK Šurany),   35% Oliver KARSAY(BK Šurany),   30% Richard KARSAY(BK Šurany),   20% Ladislav BARČIAK(ČERTi NZA),   5% ostatní(okres NZA), 

F O T O   účastníkov MO Nové Zámky 2008 :

F O T O   víťazov MO Nové Zámky 2008 :

MAJSTRI okresu NZA 2008 v dvojhrách:  Barbora BOHUMELOVÁ,  Rafael ŠIMO-SVRČEK
MAJSTRI okresu NZA 2008 v štvorhrách:  Barbora BOHUMELOVÁ + Martina BUJDÁKOVÁ,  Matúš BOHUMEL + Rafael ŠIMO-SVRČEK
MAJSTRI okresu NZA 2008 v zmiešanej štvorhre:  Lucia KLIMENTOVÁ + Rafael ŠIMO-SVRČEK (všetci ČERTi NZA)

( KONEČNÉ  VÝSLEDKY )BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
okresu  Nové Zámky  2008    ŽIACTVA (U11+U15)  a  DORASTU (U19)
bez obmedzenia - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
nedeľa  20.1. 2008,  14.00,  šh Gymnázia na Podzámskej ul.,  NZA ( bližšie  info )

F O T O   účastníkov MO Nové Zámky 2008 U11+U15 :

F O T O   víťazov MO Nové Zámky 2008 U19 :

MAJSTRI okresu NZA 2008 v dvojhrách U19:  Martina BUJDÁKOVÁ (ČERTi NZA),  Oliver KARSAY (BK Šurany)
MAJSTRI okresu NZA 2008 v štvorhrách U19:  Martina BUJDÁKOVÁ + Lucia KLIMENTOVÁ,  Matúš BOHUMEL (všetci ČERTi NZA) + Richard KARSAY (BK Šurany)
MAJSTRI okresu NZA 2008 v zmiešanej štvorhre U19:  Martina BUJDÁKOVÁ + Matúš BOHUMEL (obaja ČERTi NZA)
BADMINTON  MAJSTROVSTVÁ
okresu  Nové Zámky  2008
ŽIACTVA (U11+U15)  a  DORASTU (U19)
bez obmedzenia - pre všetkých s trvalým bydliskom  v okrese NZA
nedeľa  20. január  od 14.00 (U11+U15) a od 16.00 (U19)
šh Gymnázia na Podzámskej ul.,  NZA

( bližšie  info )


materiály na tomto webe sú voľne šíriteľné v ich pôvodnej podobe - pri textoch aj s uvedením zdroja (NZA.sk) a autora
v prípade záujmu o origiálnu kvalitu (10-100 x vyššiu ako tu) sa dohodnite s autorom (osobne alebo cez e-mail)

A POSTUPNE BUDEŠ VIDIEŤ A BUDEŠ SA DOZVEDAŤ VIAC A VIAC
pretože teraz prakticky len štartujeme a je len prirodzené že
OBSAH SA BUDE STÁLE ROZŠIROVAŤ
© rašo 2008-2023
rašo
I len a len eSko:)) NZA.sk