. . .NZA.sk. . .
RACKETLON = st.tenis + badminton + squash + tenis RACKETLON = st.tenis + badminton + squash + tenis     úžasné mesto - naše...     Čerešňová11.NZA.sk = st.tenis + badminton + tenis C11.NZA.sk = st.tenis + badminton + tenis
Optimalizované pre rozlíšenie obrazovky 1024x768 a pre strednú(a menšiu) veľkosť písma textu

        
        
                
        
        


     PRAVIDLÁ aktualizované :  26. 05. 2008 - 06:35 (pridané: základné pravidlá + pravidlá v plnom znení na stiahnutie)

         na  konci  stránky  sú  na  stiahnutie  pravidlá  v  plnom  znení
     ZÁKLADNÉ  PRAVIDLÁ  :

     - IHRISKO = 13,40m x 5,18m pre dvojhru a 13,40m x 6,10m pre štvorhru
     - SIEŤ = ihrisko je rozdelené na polovicu sieťou vo výške 155cm na krajoch a 152,4cm v strede
     - BODOVANIE = hrá sa na 1 alebo na 2 vyhraté sety do 21 bodov bez strát, podáva vždy ten, kto získal v predchádzajúcej výmene bod,
       pričom pri párnom počte získaných bodov a nule podáva hráč z pravého poľa podania do súperovho uhlopriečneho poľa podania
       a pri nepárnom počte získaných bodov podáva hráč z ľavého poľa podania do súperovho uhlopriečneho poľa podania
     - PODANIE = musí byť prevedené tak, aby bol v momente úderu košík zasiahnutý pod úrovňou pásu a hlava rakety smerovala nadol
       (za úroveň pásu sa počíta posledné rebro, za hlavu rakety smerujúcu nadol sa počíta aj minimálny odklon od vodorovnej roviny)
     - CHYBY = košík neprestrelíš z voleja ponad sieť do súperovej polovice ihriska,
       ale trafíš ho do autu, do siete, do stropu, do bočnej steny, ALEBO ho netrafíš vôbec a padne ti do tvojej polovice ihriska . . .


P R A V I D L Á    v  plnom  znenímateriály na tomto webe sú voľne šíriteľné v ich pôvodnej podobe - pri textoch aj s uvedením zdroja (NZA.sk) a autora
v prípade záujmu o origiálnu kvalitu (10-100 x vyššiu ako tu) sa dohodnite s autorom (osobne alebo cez e-mail)

A POSTUPNE BUDEŠ VIDIEŤ A BUDEŠ SA DOZVEDAŤ VIAC A VIAC
pretože teraz prakticky len štartujeme a je len prirodzené že
OBSAH SA BUDE STÁLE ROZŠIROVAŤ
© rašo 2008
rašo
I len a len eSko:)) NZA.sk