. . .NZA.sk. . .
RACKETLON = st.tenis + badminton + squash + tenis RACKETLON = st.tenis + badminton + squash + tenis     úžasné mesto - naše...     Čerešňová11.NZA.sk = st.tenis + badminton + tenis C11.NZA.sk = st.tenis + badminton + tenis
Optimalizované pre rozlíšenie obrazovky 1024x768 a pre strednú(a menšiu) veľkosť písma textu

        
        
                
        
        


     TRÉNINGY  aktualizované :  07. 12. 2018 - 02:30 (pridané: 5 tréningov počnúc 7. decembrom 2018 v šh Milénium odpadá. . .)
     TRÉNINGY  aktualizované :  09. 11. 2018 - 18:55 (pridané: tréning 9. novembra 2018 v šh Milénium odpadá. . .)
     TRÉNINGY  aktualizované :  05. 10. 2018 - 02:25 (pridané: tréningy k 5. októbru 2018, pridaný piatok 20:00-21:45)
     TRÉNINGY  aktualizované :  02. 10. 2018 - 17:30 (pridané: tréningy k 1. októbru 2018)
     TRÉNINGY  aktualizované :  31. 05. 2018 - 17:30 (pridané: tréningy k 1. máju 2018)
     TRÉNINGY  aktualizované :  08. 03. 2018 - 03:45 (pridané: tréningy k 8. marcu 2018)
     TRÉNINGY  aktualizované :  01. 03. 2018 - 18:15 (pridané: tréningy k 1. marcu 2018)
     TRÉNINGY  aktualizované :  25. 01. 2018 - 18:15 (pridané: tréningy k 18. januáru 2018)
     TRÉNINGY  aktualizované :  07. 11. 2017 - 03:00 (pridané: tréningy k 7. novembru 2017)
     TRÉNINGY  aktualizované :  05. 04. 2008 - 16. 09. 2017 (archív aktualizácií)

         cez  doleuvedené  mobily  si  ich  overíš  na 100 %
     PODROBNÉ  INFORMÁCIE  a  prípadné  dotazy  aj  doleuvedeným  e-mailom
     alebo  na  Facebooku  cez  uzavretú skupinu  Badminton  (musíš požiadať o členstvo)

k  7. decembru  2018    A K T U Á L N E    k  7. decembru  2018
tréningové   BADMINTON   informácie
UTOROK  =  18:30 (18:15 zraz) - 20:00
4 ihriská  =  športová hala,  Podzámska 30,  NZA

tieto  tréningy  BEŽIA  OD  1. OKTÓBRA 2018   AŽ  DO  30. APRÍLA 2019,
( cez št.sviatky, riaditeľské voľná + šk.prázdniny, zimné, polročné, jarné a veľkonočné  TIETO  TRÉNINGY  NEBUDÚ )
( vždy tu budú ohľadom toho v rámci každého mesiaca podrobné informácie )
počas št.sviatku  v októbri  NEBUDE  TRÉNING   utorok 30.10. 2018horeuvedené  UTORKOVÉ  badminton  tréningy  sú  pre  všetkých  =  pre registrovaných,  pre mládež  a aj pre neregistrovaných
bližšie  INFO  =  Rafael  Šimo-Svrček = rašo = 0950 / 7000 88, 0940 / 88 30 69, 0917 / 29 15 85, 0903 / 65 30 64
finančné podmienky účasti = sú to   P L A T E N É   tréningyAKTUÁLNA  PLATBA  ZA  HOREUVEDENÉ  TRÉNINGY   OD  1. OKTÓBRA  2018  DO  30. APRÍLA  2019   :

6 €   (prenájom šh = 22,50 €) za 1 tréning / 1 ihrisko - pri platbe po danom tréningu
( rezervácia musí byť potvrdená priamo alebo telefonicky cez horeuvedenú osobu )

3,50 €  za 1 tréning / 1 osoba - pri platbe za 10-vstupovú (prenosnú) permanentku v sume 35 €

2,50 €  za 1 tréning / 1 osoba - pri platbe na začiatku mesiaca za ÚPLNE VŠETKY tréningy v danom mesiaci
( október = 4 tréningy = 3 x 2,50 € = 10 €,   november = 4 tréningy = 4 x 2,50 € = 10 €,   december = 3 tréningy = 3 x 2,50 € = 7,50 € )

1 €  za 1 tréning / 1 osoba - pri platbe po danom tréningu,
pričom  tá osoba  je členom  badminton krúžku Gymnázia M.R.Štefánika NZA  alebo  badminton krúžku CVČ Pyramída NZA


ŠTVRTOK  =  19:00 (18:45 zraz) - 21:00
4 ihriská  =  telocvičňa ZŠ,  Nám.Konkolyho 2,  HURBANOVO

tieto  tréningy  BEŽIA  OD  9. NOVEMBRA 2017   AŽ  DO  ODVOLANIA,
( pre rekonštrukciu telocvične neboli tréningy od 18.1. do 28.2. 2018, od 1.3. 2018 už bežia znova )
( šh bude  MOŽNO  OBČAS  uzavretá pri št.sviatkoch a šk.prázdninách - vždy tu budú ohľadom toho v rámci každého mesiaca podrobné informácie )
cez školské jarné prázdniny  v marci 2018  TRÉNING   štvrtok 8.3. 2018  BUDE !horeuvedené  ŠTVRTKOVÉ  badminton  tréningy  sú  pre  všetkých  =  pre registrovaných,  pre mládež  a aj pre neregistrovaných
bližšie  INFO  =  Boris  Bóna = 0911 / 10 13 85   ( Bona.Boris1975@gmail.com )
finančné podmienky účasti = sú to   P L A T E N É   tréningy,  ALE   so  ZĽAVOU   pre  žiakov  ZŠ Konkolyho  v Hurbanove


PIATOK  =  20:00 (19:45 zraz) - 21:45
4 ihriská (+2 ihriskové priestory)  =  športová hala Milénium,  Jiráskova 25,  NZA

tieto  tréningy  BEŽIA  OD  5. OKTÓBRA 2018   AŽ  DO  ODVOLANIA (minimálne do 30. JÚNA 2019),
( počas kultúrno-spoločenských akcií v šh  TIETO  TRÉNINGY  NEBUDÚ )
( vždy tu budú ohľadom toho v rámci každého mesiaca podrobné informácie )
( v decembri 2018  NEBUDE  TRÉNING  7. 12.,  14. 12.,  21. 12.  a  28. 12. )
( v januári 2019  NEBUDE  TRÉNING  4. 1. )
( ČIŽE  NEBUDE  5  TRÉNINGOV  ZA  SEBOU, v šh je futsal, hádzaná a dovolenka. . . )horeuvedené  PIATKOVÉ  badminton  tréningy  sú  pre  všetkých  =  pre registrovaných,  pre mládež  a aj pre neregistrovaných
bližšie  INFO  =  Rafael  Šimo-Svrček = rašo = 0950 / 7000 88, 0940 / 88 30 69, 0917 / 29 15 85, 0903 / 65 30 64
finančné podmienky účasti = sú to   B E Z P L A T N É   tréningy


M L Á D E Ž


VŠETCI  členovia  badminton krúžku Gymnázia M.R.Štefánika NZA  a  badminton krúžku CVČ Pyramída NZA
môžu chodiť BEZPLATNE na všetky doleuvedené tréningy - sú vzájomne skoordinované,
vychádza sa tak v ústrety individuálnym potrebám členov uvedených badminton krúžkovod 1. októbra 2018  do konca júna 2019  mládežnícke tréningy  :
PONDELOK  =  14:30
(14:15 zraz) - 16:00  =  šh Gymnázia,  Podzámska 30,  NZA
PIATOK  =  13:00
(12:30 zraz) - 14:30  =  šh Gymnázia,  Podzámska 30,  NZA
sú  to  špeciálne   M L Á D E Ž N Í C K E   tréningy   ťažiskovo   pre členov   badminton krúžku Gymnázia M.R.Štefánika NZA

bližšie  INFO  =  vedúca  krúžku  pani  profesorka  PhDr. Daniela  Zaležáková = 0940 / 71 04 45
( cez riaditeľské voľná + šk.prázdniny, zimné, polročné, jarné a veľkonočné  TIETO  TRÉNINGY  NEBUDÚ )
cez školské polročné prázdniny  vo februári  NEBUDE  TRÉNING   . . . . . . .
cez školské jarné prázdniny  v marci  NEBUDE  TRÉNING   . . . . . . .
cez školské Veľkonočné prázdniny  v marcii  NEBUDE  TRÉNING   . . . . . . .
cez školské Veľkonočné prázdniny  v apríli  NEBUDE  TRÉNING   . . . . . . .od 1. októbra 2018  do konca júna 2019  mládežnícke tréningy  :
PIATOK  =  20:00
(19:45 zraz) - 21:45  =  4(6) ihriská  =  šh Milénium,  Jiráskova 25,  NZA
sú  to  špeciálne   M L Á D E Ž N Í C K E   tréningy   ťažiskovo   pre členov   badminton krúžku CVČ Pyramída NZA

BEZPLATNÝ VSTUP budú mať aj dospelácki hráči (rekreační, aj registrovaní), ktorí chodia na utorkové a štvrtkové tréningy. . .
bližšie  INFO  =  tréner  Rafael  Šimo-Svrček = rašo = 0950 / 7000 88, 0940 / 88 30 69, 0917 / 29 15 85, 0903 / 65 30 64

( počas kultúrno-spoločenských akcií v šh  TIETO  TRÉNINGY  NEBUDÚ )
( vždy tu budú ohľadom toho v rámci každého mesiaca podrobné informácie )
( v decembri 2018  NEBUDE  TRÉNING  7. 12.,  14. 12.,  21. 12.  a  28. 12. )
( v januári 2019  NEBUDE  TRÉNING  4. 1. )
( ČIŽE  NEBUDE  5  TRÉNINGOV  ZA  SEBOU, v šh je futsal, hádzaná a dovolenka. . . )


materiály na tomto webe sú voľne šíriteľné v ich pôvodnej podobe - pri textoch aj s uvedením zdroja (NZA.sk) a autora
v prípade záujmu o origiálnu kvalitu (10-100 x vyššiu ako tu) sa dohodnite s autorom (osobne alebo cez e-mail)

A POSTUPNE BUDEŠ VIDIEŤ A BUDEŠ SA DOZVEDAŤ VIAC A VIAC
pretože teraz prakticky len štartujeme a je len prirodzené že
OBSAH SA BUDE STÁLE ROZŠIROVAŤ
© rašo 2008-2018
rašo
I len a len eSko:)) NZA.sk